16.02.2007 11:05

Akcionāru juridiska apkalpošana, ietverot:


  • dokumentu noformēšanu akciju iegūšanai/atsavināšanai, ieķīlāšanai, cesijai, aizdošanai/aizņemšanai, utml.;
  • dokumentu noformēšanu akciju obligātajai/galīgajai/brīvprātīgajai atpirkšanai;
  • dokumentu noformēšanu akcionāru tiesību aizsardzībai tiesās un valsts institūcijās;
  • konsultāciju sniegšanu nodokļu jautājumos, kas saistīti ar akciju turēšanu/atsavināšanu;
  • konsultāciju sniegšanu par akciju sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
  • ar akcionāru tiesību izmantošanu saistītu normatīvo aktu monitoringu;
  • u.c. dokumentu noformēšanu akcionāru tiesību un saistību izpildei.

Augšup