16.02.2007 11:05

Reģistrācijas veikšana un balsu skaitīšana sapulcēs ar lielu dalībnieku skaitu


Mūsu speciālisti ir ir izstrādājuši unikālu uz svītrkodu tehnoloģiju balstītu risinājumu kurš nodrošina:

  • precīzu sapulces dalībnieku reģistrāciju, ļaujot jebkurā brīdi iegūt detalizētu informāciju par sapulcei reģistrējušos dalībnieku skaitu, īpatsvaru, laiku, u.c datus;
  • ātru un precīzu balsu skaitīšanu sapulces laikā – balsu saskaitīšanai nepieciešamais laiks ir būtiski samazināts, izmantojot automatizētu balsojuma datu apstrādi. Sapulcē piedaloties dažiem simtiem dalībnieku, balsojuma rezultātu iegūšana aizņem tikai dažas minūtes;
  • specifisku balsojumu realizāciju (balsojums par Padomi akciju sabiedrības, vienlaicīgs balsojums ar dažādu kategoriju akcijām, atsevišķu sapulces dalībnieku izslēgšana no kvoruma, utml.).

Esam izveidojuši profesionālu darbinieku komandu balsu skaitīšanas nodrošināšanai. Tās izmantošana būtiski atvieglo sapulces norisi, ļaujot koncentrēties uz sapulces mērķi un nedomāt par sapulces tehniskās nodrošināšanas jautājumiem.


Augšup