16.02.2007 11:05

Dažādu izsoļu (licenču, nekustamā īpašuma, u.c.) organizēšana, ietverot:


 • izsoles noteikumu (uzaicinājumu uz izsoli, reģistrācijas dokumentu, solīšanas dokumentu, izsoles algoritma, izsoles norises kārtības, utml.) izstrādi;
 • izsoles norisei un dalībnieku skaitam piemērotu telpu piemeklēšanu un iekārtošanu;
 • izsoles izziņošanu, publicējot paziņojumus laikrakstos un veicot tiešos sūtījumus;
 • izsoles detalizētas norises kārtības (scenārija) sagatavošanu, paredzot problēmsituāciju iespējamos risinājumus;
 • dalībnieku reģistrāciju izsolei un izsoles reģistrācijas rezultātu apkopošanu;
 • izsoles norises nodrošināšanu:

  • izsoles profesionālu vadīšanu atbilstoši izsoles norises kārtībai (noteikumiem);
  • izsoles norises uzraudzību, nepieļaujot izsoles noteikumu pārkāpšanu;
  • izsoles protokolēšanu un protokola noformēšanu atbilstošu normatīvo aktu prasībām;
  • nepieciešamo institūciju informēšanu par izsoles rezultātiem.

Augšup