16.02.2007 11:05


Kas mēs esam?


  • profesionāļu komanda, kura vairāk kā desmit gadus veiksmīgi risina vērtspapīru uzskaites un norēķinu jautājumus Latvijas vērtspapīru tirgū;
  • esam uzkrājuši unikālu pieredzi, sniedzot ar akcionāru sapulču organizēšanu, akciju uzskaiti un akcionāru tiesību izmantošanu saistītas konsultācijas akciju sabiedrībām un akcionāriem;
  • mūsu komandā ir biznesa, juridisko un informācijas tehnoloģiju eksperti vērtspapīru tirgus jomā, tādējādi varam nodrošināt pilnīgus risinājumus Jums un Jūsu akcionāriem;
  • mēs apzināmies reputācijas nozīmi savā biznesā, tāpēc mūsu darbības pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un konfidencialitāte.

Augšup