16.02.2007 11:05

Akcionāru interešu pārstāvēšana, ietverot:


  • konsultāciju sniegšanu par mazākuma/vairākuma akcionāru tiesību efektīvu izmantošanu;
  • akcionāru pārstāvēšanu akcionāru sapulcēs un akcionāru sapulču starplaikos;
  • akciju atsavināšanas/iegūšanas stratēģijas izstrādi un realizāciju;
  • akcionāru tiesību pārstāvēšanu ar vērtspapīru notikumu izpildi saistītos jautājumos (dividenžu izmaksa, akciju obligātā/brīvprātīgā atpirkšana, pamatkapitāla palielināšana/samazināšana, utml.);
  • akcionāru pārstāvēšanu tiesās un valsts institūcijās.

Augšup